Цени

Индивидуална тренировка – 60лв. Това е цена за първоначална тренировка с продължителност 60 минути. Всяка следваща индивидуална тренировка е 50лв.

Групови занимания – 15лв. за едно посещение

Карта за 12 посещения е 130лв. и е валидна 2 месеца. Карта за 10 посещения е 110лв и  валидна 1 месец!

За бременни момичета картата е валидна до 6 месеца след раждането!

Тренировките са с продължителност около 60мин.