Цени

Индивидуална тренировка – 40лв. Това е цена за първоначална тренировка. Всяка следваща индивидуална тренировка е 30лв.

Групови занимания – 12лв. за едно посещение

Карта за 10 посещения е 90лв., а карта за 12 посещения е 100лв. Картите са валидни 2 месеца.
За бременни момичета картата е валидна до 6 месеца след раждането!

Он-лайн тренировки – 40лв. Това е цена за първоначална тренировка. Всяка следваща он-лайн тренировка е 30лв.

Правим корпоративни отстъпки! За запитване пишете на  fitbabyhotmama@gmail.com

Тренировките са с продължителност около 60мин.