Цени

Индивидуална тренировка – 50лв. Това е цена за първоначална тренировка. Всяка следваща индивидуална тренировка е 40лв.

Групови занимания – 12лв. за едно посещение

Карта за 12 посещения е 110лв. и е валидна 2 месеца.

За бременни момичета картата е валидна до 6 месеца след раждането!

Тренировките са с продължителност около 60мин.