Една интересна песничка, която можете да пеете с и на децата по време на път, а и не само. Използвайте двете си ръце за змии и измислете движения с тях, ако ви е трудно вижте видеото.

Две шарени змии

1. Една шарена змия
Се събуди рано сутринта
Опъва се, протяга се
Посреща деня
У-ля-ля-ля, у-ля-ля-ля
къс – къс – къс /2

2. Друга шарена змия
Минавала наблизо
Видяла първата змия
И казала „Здравей”
У-ля-ля-ля, у-ля-ля-ля
къс – къс – къс /2

3. Двете шарени змии
Се гледат в очите
Всяка иска да покаже
Как добре върти глава
У-ля-ля-ля, у-ля-ля-ля
къс – къс – къс /2

4. Двете шарени змии
Пълзят насам-натам
Заедно решават
Приятели да станат
У-ля-ля-ля, у-ля-ля-ля
къс – къс – къс /2

5. Двете шарени змии
Плуват в реката
А щом стигнат на брега
Се целуват по носа.
У-ля-ля-ля, у-ля-ля-ля
къс – къс – къс /2

6. Двете шарени змии
Обичат милите игри
Но когато се прегръщат
По-добре не ги прекъсвай
У-ля-ля-ля, у-ля-ля-ля
къс – къс – къс /2

7. Двете шарени змии
Понякога се карат
Хапят се и драскат се
Докато не пострадат.
У-ля-ля-ля, у-ля-ля-ля
къс – къс – къс /2

8. Двете шарени змии
Обичат да пълзят
А пък щом се уморят
Се прегръщат да заспят
У-ля-ля-ля, у-ля-ля-ля
шъъ – шъъ – шъъ /2

Песеничката е в мой превед от немски. Оригиналното заглавие е : Zwei lange schlangen

Оставете отговор