Цени

Индивидуална тренировка – 60лв. Това е цена за първоначална тренировка/консултация с продължителност 55 минути. Всяка следваща индивидуална тренировка е 50лв.